Wie ik ben


Pieter de KroonNa bijna 45 jaar werken in loondienst, waarvan de laatste 14 als bestuurder bij Vanboeijen, een organisatie voor mensen met ernstige handicaps (1500 medewerkers, 750 cliënten, budget € 82 miljoen), heb ik op 1 februari 2014 een nieuwe start gemaakt.

Via DeKroonPlus wil ik de komende jaren graag mijn ervaring delen met anderen en met hen samenwerken in  organisaties, die willen transformeren naar een nieuwe manier van werken. In mijn werkwijze staan persoonlijke verantwoordelijkheid, gedeeld leiderschap, dialoog, reflectie, experimenteren en transparantie naar en betrokkenheid van alle interne en externe betrokkenen bij de organisatie centraal. De coöperatieve organiseervorm heb ik in mijn hart gesloten, want op die manier kom je met elkaar tot de beste resultaten, worden de stemmen van iedereen gehoord en alle kwaliteiten benut. Lees meer in het interview ‘We kunnen samen het verschil maken’ van KansPlus. Lean en Theory U helpen om deze ideeën in de praktijk echt waar te maken.

Na ervaringen bij andere organisaties heb ik dit echt mogen leren bij Vanboeijen. In mijn bestuursperiode daar zijn we er met elkaar in geslaagd de kern te raken en waarbij iedere stem telt. In kleine resultaat verantwoordelijke eenheden, dragen cliënten (en/of hun ouders en verwanten) samen met hun begeleiders de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse gang van zaken. Elke dagen kijken of het beter kan om Goed Leven voor alle mensen met een beperking, Mooi Werk voor alle medewerkers en goede financiële resultaten te realiseren, samengevat Regie op Locatie!

Dit innovatieve model heeft bewezen zeer effectief te zijn en heeft bij Vanboeijen geleid tot ervaren mooie resultaten voor cliënten en medewerkers, gecombineerd met een uitstekende financiële performance. Vanuit deze principes bouwen inmiddels negen andere organisaties aan een duurzame toekomst, opdat deze organisaties gaan schitteren en alle betrokkenen goed gedijen en zich kunnen ontwikkelen. Ik mag vanuit mijn kennis en ervaring een bijdrage leveren aan dit proces.

Externen hebben zowel de werkwijze als de resultaten beschreven (zie Eindrapportage In voor zorg en Rapportage retrospectieve analyse) en dit heeft mede de basis gelegd, dat ik in 2013 door het NNK (Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement) ben gekozen tot Business Improvement Manager of the Year (zie Artikel ROL NNK) en ik in 2014 in Zweden de European Quality Leader award uitgereikt kreeg (zie mijn Application form).

Bekijk of download ook mijn CV en mijn Thesis aan de International Business School INSEAD.