ORGANISEREN VOOR DE TOEKOMST


Vernieuwend organiseren waarbij eigen verantwoordelijkheid van medewerkers en de betrokkenheid van klanten centraal staat is altijd de rode draad geweest in de loopbaan van Pieter de Kroon. Vanuit zijn eigen bedrijf DeKroonPlus wil hij vanuit zijn jarenlange eigen ervaring graag samenwerken met bedrijven en not-for-profit instellingen om bij te dragen aan het bouwen van duurzame toekomstbestendige organisaties.

Centraal staat bij hem altijd: persoonlijke verantwoordelijkheid en gedeeld leiderschap om met elkaar de kern te raken. Alleen dan kan maximale waarde toegevoegd worden voor klanten, medewerkers en wordt op een maatschappelijk verantwoorde manier ook financieel rendement behaald. Vanuit deze uitgangspunten werkt hij samen met organisaties om een werkelijk transformatie te realiseren en daarbij begeleidt hij bestuurder(s), managementteams en andere relevante gremia en ook individuen.

In het concept Regie op Locatie is deze werkwijze in de tijd, dat Pieter de Kroon bestuurder was bij Vanboeijen ontwikkeld en geïmplementeerd. Inmiddels werken 10 organisaties vanuit dit principe aan het verduurzamen van hun organisatie, opdat klanten en medewerkers zich optimaal kunnen ontwikkelen en er binnen een maatschappelijk verantwoorde context mooie financiële resultaten behaald worden. Deze werkwijze werd zowel nationaal als internationaal bekroond, zo ontving hij in juli 2014 in Gothenburg de European Quality Leader award.

Onder Publicaties en Media belicht Pieter vanuit verschillende invalshoeken dit thema.